Propozície Medzinárodný šachový tábor mládeže V4 LIPTOV 2018

 

Vyplnenú prihlášku poslať na jeden z uvedených kontaktov:

Účet pre úhradu poplatkov (štartovné a pobyt): SK 20 0200 0000 0000 1483 2342, BIC: SUBASKBX